โดยการใช้เว็บไซต์ของเราคุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายคุกกี้นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการให้บริการของเรา

Job Opportunities:

วิศวกร 
•    วศ.บ. สาขา เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ โลหการ วัสดุ คอมพิวเตอร์ สิ่งแวดล้อม 
•    GPA 2.7 ขึ้นไป
•    ชาย หรือ หญิง (ชาย-พ้นภาระทางทหารแล้ว)
•    อายุไม่เกิน 25 ปี
•    สื่อสารภาษาอังกฤษได้ (เฉพาะงาน Customer Service ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี)
•    สามารถปฏิบัติงานที่ระยองได้ (Customer Service ปฏิบัติงานที่ กทม.)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
•    วท.บ. สาธารณสุขศาสตร์ สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
•    GPA 2.7 ขึ้นไป
•    ชาย หรือ หญิง (ชาย-พ้นภาระทางทหารแล้ว)
•    อายุไม่เกิน 25 ปี
•    สื่อสารภาษาอังกฤษได้
•    สามารถปฏิบัติงานที่ระยองได้

Administrative Officer (บัญชี การตลาด จัดซื้อ บุคคล ธุรการ)
•    ปริญญาตรี สาขา บัญชี บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ สถิติประยุกต์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•    GPA 2.7 ขึ้นไป
•    ชาย หรือ หญิง (ชาย-พ้นภาระทางทหารแล้ว)
•    อายุไม่เกิน 25 ปี
•    สื่อสารภาษาอังกฤษได้ (เฉพาะงานการตลาด ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี)
•    สามารถปฏิบัติงานที่ระยองได้ (การตลาด ปฏิบัติงานที่ กทม.)

พนักงานสำนักงาน
•    ปวส. พณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ  สาขา การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ IT การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•    GPA 2.5 ขึ้นไป
•    ชาย หรือ หญิง (ชาย-พ้นภาระทางทหารแล้ว)
•    อายุไม่เกิน 27 ปี
•    สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
•    สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี 
•    สามารถปฏิบัติงานที่ระยองได้ (การตลาด ปฏิบัติงานที่ กทม.)

ช่างเทคนิค
•    ปวส. อุตสาหกรรม สาขา เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ช่างกลโรงงาน ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
•    เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป
•    ชาย (พ้นภาระทางทหารแล้ว)
•    อายุไม่เกิน 27 ปี
•    สามารถปฏิบัติงานที่ระยองได้

พนักงานปฏิบัติการ
•    ม.6 
•    ชาย (พ้นภาระทางทหารแล้ว)
•    อายุไม่เกิน 27 ปี
•    สามารถปฏิบัติงานที่ระยองได้

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
•    เงินเดือน
•    ค่าเช่าบ้าน
•    โบนัสประจำปี
•    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
•    รถรับส่ง
•    เครื่องแบบพนักงานและ PPE
•    ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว และ ประกันสุขภาพ
•    ค่ารักษาพยาบาลบิดามารดา
•    ตรวจสุขภาพประจำปี
•    สถานพยาบาลบริษัท
•    ห้องพักกะ
•    งานเลี้ยงสังสรรค์สงกรานต์ ปีใหม่
•    ยิมเนเซียมและฟิตเนสภายในบริษัท และ ฟิตเนสคู่สัญญา

Career Event

NS-SIAM UNITED STEEL CO., LTD.

12 SOI G2, PAKORN SONGKROHRAJ ROAD, MAPTAPHUT, MUANG, RAYONG 21150 THAILAND

+66 3868 5155

+66 3868 5133

info@ns-sus.com